Vi vill kunna säga JA till varje barn som behöver stöd!

Därför har vi startat ” insamlingsstiftelsen Childrens Program Sverige” på Bankgiro 310 – 3140

Hjälp oss säga Ja!

Vi genomför Childrens Program i egna lokaler, på behandlingshem eller så kommer vi ut till er kommun.

Grupper

Childrens Program öppnar dörrar och tar barn som anhöriga på allvar.

Läs mer

Föreläsningar

Låt dig inspireras av ett familjeorienterat arbetssätt!

Läs mer

Ledarutbildning

Drömmer du om att göra skillnad?
Utbilda dig till ledare.

Läs mer

Länsförsäkringar först ut!

Ett stort tack till Länsförsäkringar för den support ni givit Childrens Program Sverige
och tack för ert starka engagemang riktat till barn och föräldrar som lever
i familjer där det förekommer missbruk och beroende.

Händer hos oss

Nu är vi på gång. Uppstart för vår utbildning i metoden. Starten och planeringen för den första utbildningen äger rum i Norrbotten, den 22 november. Vi kommer bli fler professionella ledare redan nästa år. Håll utkik från mars 2020 efter utbildningar i childrens program på en ort när dig ... See MoreSee Less

View on Facebook

Det börjar röra på sig ute i vårt avlånga land. Intresset för Childrens program ökar och vi tror det har ett samband med att vi nästa år kan se Barnkonventionen bli lag. Barn som lever i missbrukets skugga, i en obegriplig värld, med i många fall skuld och skam som närmaste känsla, måste få hjälp. Vi går från tanke om att hjälpa till att göra verklig skillnad via programmet. Nya möten med beslutsfattare i Norrbotten, på Södertörn, i Östergötland, i Uppsala, i Skåne. Det känns oerhört bra med vår samverkan med Barnombudet i Uppsala, med a-gruppen partners i Stockholm med sin holistiska syn på beroendevården. ... See MoreSee Less

View on Facebook

Stort fokus på barnkonventionen. Glädjande att vi nu kommer möta Haninge kommun i veckan. Norrbotten och Östergötland som inrymmer många kommuner träffar vi under november. Fantastiskt roligt. Kanske vi kan hitta till en samverkan på riktigt mellan kommunerna vilket är vår förhoppning. ... See MoreSee Less

View on Facebook

1 month ago

Stiftelsen Childrens Program

Stiftelsen Childrens Programs omslagsfoto ... See MoreSee Less

View on Facebook

1 month ago

Stiftelsen Childrens Program

Stiftelsen Childrens Programs omslagsfoto ... See MoreSee Less

View on Facebook

Samarbetspartners

Arvsfonden har beviljat ett treårigt projektbidrag med syfte att utbilda fler ledare i programmet. Målsättningen är att fler program ska kunna etableras i Sverige för att permanent skapa förutsättningar för Childrens program.

Mera om

Barnombudet är huvudman för utbildningsprojektet som ekonomiskt stöds av Arvsfonden 2019 – 2021.

Mera om

Om stiftelsen

Stiftelsens verkar för insatser som stärker barn och ungdomars insikt och ökade möjligheter att förebygga egen problematik i vuxen ålder.

Stödja barns och ungas kommunikation med föräldrar och vårdnadshavare och på så vis stärka framtid relation.

Stiftelsen insatser vilar på humanistiska värderingar och Barnkonventionen.

Stiftelsens insatser ska finansiera insatser till utbildning och verksamhet som stärker barn och ungdomars insikt och ökade möjligheter att förebygga egen problematik i vuxen ålder.

Stiftelsen avser också att stödja barns och ungas kommunikation med föräldrar och vårdnadshavare och på så vis stärka framtid relation.

Stiftelsen skall med de insamlade medlen genomföra det förebyggande manualbaserade programmet Children Program Sverige och därigenom arbeta efter denna pedagogiska modell som innebär fyra hela dagars arbete med barn och föräldrar i familjer med missbruksproblematik.

Stiftelsen skall ansvara för att utbildning, certifiering och handledning av nya ledare för Childrens Program i Sverige säkerställs.

Stiftelsen skall arbeta med målsättningen att förbättra kommunikationen och relationen mellan barn och förälder inom familjen.

Stiftelsen skall stödja insatser som ökar kunskapen kring barn och ungas behov genom information, utbildning och handledning.

Stiftelsen skall arbeta för att skapa allianser med såväl enskilda personer, behandlingshem inom sluten respektive öppenvård, socialtjänst samt företag inom olika branscher. Förutsättningen är att de delar och efterlever humanistiska värderingar och Barnkonventionen.

Samarbete

För att säkra kvaliteten och värdegrunden i Childrens Program är alla ledare utbildade och certifierade i programmet. Licensen för att certifiera ledare i Europa förvaltas av stiftelsen Childrens Program i Sverige. Lars Lewerth och Helen Olsson, stiftarna till Childrens Program i Sverige är båda certifierade. De fick licensen genom sitt engagemang och fleråriga samarbete med Jerry Moe och Hazelden Betty Fordkliniken.

Arbetet med kvalitetssäkring och uppgradering av programmet fortsätter genom det etablerade samarbetet.

Styrelse

Generalsekreterare Svenska Settlementförbundet, tidigare chef utbildning och pedagogiska rådgivarna i Pysslingen Förskolor och Skolor,

utredare Ungas hälsa Folkhälsoinstitutet (idag Folkhälsomyndigeten).

Sociolog. Har under många år arbetat med alkohol och narkotikafrågor -både förebyggande insatser och vård- och behandlingsinsatser inom Socialdepartementet, Socialstyrelsen, Folkhälsoinstitutet och SKL och Landsting. Insatser för barn i familjer med missbruk/beroende har alltid varit angelägen för mig att utveckla.

“Jag är skådespelare, författare, föreläsare, KBT-terapeut. Har de senaste 15 åren varit oerhört engagerad i den s.k alkoholfrågan, och då inte att folk ska dricka mer, utan mindre. Är fullständigt övertygad om att tystnadskultur är en stor anledning till att människor hamnar i missbruk av olika slag.”

Socionom med brett intresse för många områden såsom beroende, föräldraskap, barn och organisation. Men framförallt nyfiken på människor.

Formell utbildning: lärare, speciallärare, leg psykoterapeut och Med dr. Mina kunskapsområden är barn och ungas hälsa, prevention, integration samt forskning inom dessa områden.

Verksamhetschef på Barnombudet i Uppsala län Erfarenhet av arbete som lärare och chef på Ungdomens Nykterhetsförbund. Alkoholen som utvecklingshinder för hela samhället och specifikt för barn i missbruksmiljö har varit ett fokus i ideellt engagemang sedan 25 år tillbaka. Kan bidra med kunskap om att bygga strukturer nationellt och ta fram användbara material.

Verksamhetsansvarig i Stiftelsen Childrens Program.

Utbildad pedagog, har sedan 20 år tillbaka arbetat som projektledare med en rad förebyggande insatser inom ramen för alkohol och drogproblematik.

Är dessutom en erfaren radiojournalist med flerårig verksamhet inom Sveriges Radio.
Lars har också producerat en rad filmer inom preventivt arbete både i Sverige och i USA när det gäller tex rattfylleriproblematiken. Producerat ett antal preventionsprogram som använts i Sverige, som tex Trafikverkets ”Don ́t drink and drive”- kampanj.
Lars är idag verksamhetsledare för projektet Childrens Program I Sverige.

Utbildningsledare i Stiftelsen Childrens Program.

Socionom med vidareutbildning i systemteori och med 30 års erfarenhet av socialt arbete. Många år inom socialtjänstens olika verksamheter. 13 år inom stödgruppsverksamhet för bl a barn i familjer med missbruk och psykisk ohälsa, barn som bevittnat våld, barn i svåra separationskonflikter.

De senaste 5 åren utvecklingsledare för olika nationella och regionala projekt med målgruppen barn i missbruksmiljöer samt förstärkt föräldra-barnperspektiv i missbruks-och beroendevården.
För närvarande verksam som utbildningsledare inom Childrens Program Sverige.
Helén har även egen erfarenhet av att växa upp med missbruk i familjen och föreläser om medberoende och barn som anhöriga.

Kontakta oss

Helén Olsson
Utbildningsledare
070-533 19 66
helen@childrensprogram.se

Lars Lewerth
projektledare
070-592 93 93
lars@childrensprogram.se

Stiftelsen Childrens Program

Postadress:
c/o Svenska Settlementförbundet
Grafikvägen 11
121 43 Johanneshov
info@childrensprogram.se

Mer information

Beamer

12 färgglada och tecknade kapitel som följer Beamer i hans liv där både mamma och pappa är beroende av alkohol som ställer till det för Beamer. En historia med stark identifikation och fylld av kärlek, värme och hopp. Beamers ansikte är format som en glödlampa där det syns med olika färger vilka olika känslor han har i olika situationer. Historien förklarar också lättfattligt för barn vad behandling och tillfrisknande är. Beamer blir ett genomgående tema under de fyra dagarna i grupp.

Den som sår får skörda!

Childrens Program är utvecklad på Hazelden Betty Fordkliniken. Grundaren är Jerry Moe, vilken har gett tusentals barn och unga möjligheter och hopp i USA.