Barn vill prata om hur de har det, när det finns alkohol eller droger i familjen. I Childrens Program blir en obegriplig värld begriplig för barnen Fyra dagar förebyggande stödprogram för barn som växer upp i familjer med alkoholism eller annat drogberoende  För yngre barn mellan 7-12 år, där även den förälder som har beroendet deltar i programmet.
Hem2020-09-11T09:36:12+02:00

Se filmen – de fyra dagarna i Childrens Program

Childrens Program i TV 4

– 14 minuter direkt i Nyhetsmorgon

Childrens program syns alltmer i debatten. 
I programinslaget möter vi Malvina och mamma Emma som gick Childrens Program, där de berättar vad programmet betytt för dem och deras relation.

Ledarutbildningen Childrens Program i Norrbotten är pga corona-viruset framflyttad till 18 november 2020. Ny utbildning planerad i Mälardalen 13 Oktober

Nu står vi i startgroparna för att genomföra Sveriges första utbildning av nya ledare i Childrens Program. Kursen omfattar totalt 6 dagar och genomförs vid tre tillfällen under hösten 2020. Först ut är Norrbotten som via sina kommunala nätverk beslutat sig för att utbilda sig i programmet och dess pedagogiska struktur. Ett samverkansprojekt mellan 14 kommuner i Norrbotten kommer förhoppningsvis bära frukt och kunna skapa ett Childrens Program som hela Norrbotten kommer att kunna använda sig av.

Plats: Framnäs Folkhögskola, Piteå
Kursdatum: Framflyttat till 18 november 2020 pga covid-19.

Anmälan till ledarutbildning

Du som känner att det här skulle kunna bli ett härligt tillfälle att förkovra sig, att få lite bränsle till sin egen kompetens när det gäller att ge stöd till barn som lever/levt i familjer där det förekommer missbruk och beroende har fortfarande en möjlighet att anmäla er.

Vi kommer under de närmaste två åren med stöd från Arvsfonden och i samverkan med Barnombudet i Uppsala län som är vår huvudman genomföra fler utbildningar i landet.

Läs mer

Vi vill kunna säga JA till varje barn som behöver stöd!

Hjälp oss säga JA!  genom att ge ett bidrag till Stiftelsen Childrens Program Sverige på Bankgiro 310 – 3140 eller via Swisch 123 064 2710

Länsförsäkringar först ut!

Ett stort tack till Länsförsäkringar som för 3:e året i rad sponsrat Childrens Program Sverige. Tack för ert starka engagemang riktat till barn och föräldrar som lever i familjer där det förekommer missbruk och beroende.

Programmet childrensprogram

Grupper

Childrens Program öppnar dörrar och tar barn som anhöriga på allvar.

Läs mer

Föreläsningar

Låt dig inspireras av ett familjeorienterat arbetssätt!

Läs mer

Ledarutbildning

Drömmer du om att göra skillnad?
Utbilda dig till ledare.

Läs mer

Samarbetspartners

Arvsfonden har beviljat ett treårigt projektbidrag med syfte att utbilda fler ledare i programmet. Målsättningen är att fler program ska kunna etableras i Sverige för att permanent skapa förutsättningar för Childrens program.

Mera om

Barnombudet är huvudman för utbildningsprojektet som ekonomiskt stöds av Arvsfonden 2019 – 2021.

Mera om

Händer hos oss

Äntligen!! Inte en dag för sent. Childrens Program bär nu ett Swish konto för möjligheten till alla som kan och vill att bidra till programmets fortsatta utveckling
Swish 123 064 2710
... See MoreSee Less

View on Facebook

Nöjd å glad över sändningen i TV4 ... See MoreSee Less

View on Facebook

Vi ser fram emot en utbildningsstart till fler ledare i programmet som i dessa tider flyttats fram till den 13 oktober 2020. ... See MoreSee Less

View on Facebook

Ännu fler vill utbilda sig till nya ledare så det nu kommer en andra utbildning igång troligen förlagd till Mälardalen. ... See MoreSee Less

View on Facebook

Corona har inte fått Childrens på fall. Dock har vår utbildningssatsning när det gäller nya ledare i programmet skjutits fram till september..då hoppas vi innerligt att Norrbotten står redo och att vi kan genomföra utbildningen? Intresset har ökat från andra delar av vårt land då kursen i Norrbotten är fulltecknad. Troligen ytterligare en utbildning i Mälardalen. Intresserad? ... See MoreSee Less

View on Facebook

Beamer

12 färgglada och tecknade kapitel som följer Beamer i hans liv där både mamma och pappa är beroende av alkohol som ställer till det för Beamer. En historia med stark identifikation och fylld av kärlek, värme och hopp. Beamers ansikte är format som en glödlampa där det syns med olika färger vilka olika känslor han har i olika situationer. Historien förklarar också lättfattligt för barn vad behandling och tillfrisknande är. Beamer blir ett genomgående tema under de fyra dagarna i grupp.

Stiftelsen

Stiftelsens verkar för insatser som stärker barn och ungdomars insikt och ökade möjligheter att förebygga egen problematik i vuxen ålder.

Stödja barns och ungas kommunikation med föräldrar och vårdnadshavare och på så vis stärka framtid relation.

Stiftelsen insatser vilar på humanistiska värderingar och Barnkonventionen.

Stiftelsens insatser ska finansiera insatser till utbildning och verksamhet som stärker barn och ungdomars insikt och ökade möjligheter att förebygga egen problematik i vuxen ålder.

Stiftelsen avser också att stödja barns och ungas kommunikation med föräldrar och vårdnadshavare och på så vis stärka framtid relation.

Stiftelsen skall med de insamlade medlen genomföra det förebyggande manualbaserade programmet Children Program Sverige och därigenom arbeta efter denna pedagogiska modell som innebär fyra hela dagars arbete med barn och föräldrar i familjer med missbruksproblematik.

Stiftelsen skall ansvara för att utbildning, certifiering och handledning av nya ledare för Childrens Program i Sverige säkerställs.

Stiftelsen skall arbeta med målsättningen att förbättra kommunikationen och relationen mellan barn och förälder inom familjen.

Stiftelsen skall stödja insatser som ökar kunskapen kring barn och ungas behov genom information, utbildning och handledning.

Stiftelsen skall arbeta för att skapa allianser med såväl enskilda personer, behandlingshem inom sluten respektive öppenvård, socialtjänst samt företag inom olika branscher. Förutsättningen är att de delar och efterlever humanistiska värderingar och Barnkonventionen.

Samarbete

För att säkra kvaliteten och värdegrunden i Childrens Program är alla ledare utbildade och certifierade i programmet. Licensen för att certifiera ledare i Europa förvaltas av stiftelsen Childrens Program i Sverige. Lars Lewerth och Helen Olsson, stiftarna till Childrens Program i Sverige är båda certifierade. De fick licensen genom sitt engagemang och fleråriga samarbete med Jerry Moe och Hazelden Betty Fordkliniken.

Arbetet med kvalitetssäkring och uppgradering av programmet fortsätter genom det etablerade samarbetet.

Styrelse

Jag är idag 67 år och har nyligen gått i pension och har lång erfarenhet inom offentligt producerade tjänster. Är uppvuxen i Sundsvall, men flyttade till Stockholmsområdet redan 1974. Började inom Fritid Stockholm ett halvår efter flytten till Stockholm. Där blev jag kvar i drygt 24 år i roller som fritidsledare, programsekreterare, verksamhetsansvarig, kanslichef, vik. fritidschef och byråchef.

Därefter 5 år som chef för Stockholm HVB Vuxna (Sthlm stads då 26 HVB-hem för vuxna missbrukare inom socialtjänsten). Från 1999 och 8 år framåt var jag VD för först Alfa Rehabilitering AB (Alfagruppen) och därefter Nämndemansgården i Sverige AB, som båda bedriver Minnesotabehandling inom beroendeområdet. Under 5 år av den tiden var jag också ordförande för branschorganisationen FFMS (Föreningen För Minnesotamodellen i Sverige).

Mina senaste yrkesverksamma 12 åren har jag verkat inom Uppsala kommun med att bygga upp kulturcentrum i fyra stadsdelar (Stenhagen, Gottsunda, Sävja och Gränby). De sista tre åren som avdelningschef inom kulturförvaltningen där jag ansvarade för Uppsala natur- och kulturcentrum, där även Biotopia (biologiskt museum) och Naturskolan ingick.

Sociolog. Har under många år arbetat med alkohol och narkotikafrågor -både förebyggande insatser och vård- och behandlingsinsatser inom Socialdepartementet, Socialstyrelsen, Folkhälsoinstitutet och SKL och Landsting. Insatser för barn i familjer med missbruk/beroende har alltid varit angelägen för mig att utveckla.

“Jag är skådespelare, författare, föreläsare, KBT-terapeut. Har de senaste 15 åren varit oerhört engagerad i den s.k alkoholfrågan, och då inte att folk ska dricka mer, utan mindre. Är fullständigt övertygad om att tystnadskultur är en stor anledning till att människor hamnar i missbruk av olika slag.”

Socionom. Enhetschef på Socialförvaltningen i Lund med ansvar för insatser inom barn- och ungdomsvård såsom familjebehandling, föräldrastöd, stöd till barn samt vård- och stödsamordning. Har tagit fram ett utvecklingsprogram som har väglett kommuner, landsting och andra vårdgivare i att göra missbruks- och beroendevården mer familjeorienterad

Verksamhetschef på Barnombudet i Uppsala län Erfarenhet av arbete som lärare och chef på Ungdomens Nykterhetsförbund. Alkoholen som utvecklingshinder för hela samhället och specifikt för barn i missbruksmiljö har varit ett fokus i ideellt engagemang sedan 25 år tillbaka. Kan bidra med kunskap om att bygga strukturer nationellt och ta fram användbara material.

Verksamhetsansvarig i Stiftelsen Childrens Program.

Utbildad pedagog, har sedan 20 år tillbaka arbetat som projektledare med en rad förebyggande insatser inom ramen för alkohol och drogproblematik.

Är dessutom en erfaren radiojournalist med flerårig verksamhet inom Sveriges Radio.
Lars har också producerat en rad filmer inom preventivt arbete både i Sverige och i USA när det gäller tex rattfylleriproblematiken. Producerat ett antal preventionsprogram som använts i Sverige, som tex Trafikverkets ”Don ́t drink and drive”- kampanj.
Lars är idag verksamhetsledare för projektet Childrens Program I Sverige.

Utbildningsledare i Stiftelsen Childrens Program.

Socionom med vidareutbildning i systemteori och med 30 års erfarenhet av socialt arbete. Många år inom socialtjänstens olika verksamheter. 13 år inom stödgruppsverksamhet för bl a barn i familjer med missbruk och psykisk ohälsa, barn som bevittnat våld, barn i svåra separationskonflikter.

De senaste 5 åren utvecklingsledare för olika nationella och regionala projekt med målgruppen barn i missbruksmiljöer samt förstärkt föräldra-barnperspektiv i missbruks-och beroendevården.
För närvarande verksam som utbildningsledare inom Childrens Program Sverige.
Helén har även egen erfarenhet av att växa upp med missbruk i familjen och föreläser om medberoende och barn som anhöriga.

Gör skillnad!

Stöd Childrens Program som ger barn möjlighet till en ökad motståndskraft mot eget missbruk och ger verktyg för en förbättrad relation med sin förälder.

Nedan ser ni våra sponsorpaket med olika nivåer och innehåll. Vi tänker oss ett samarbete och kan givetvis skräddarsy paketen enligt era önskemål.

Tveka inte att kontakta oss

40 000:-

Ni får ert företagsnamn publicerat, diplom, nyhetsbrev och inspirationsföreläsning om Childrens Program.

Sponsor paket 40 000:-

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Svara på nedanstående fråga för att visa att du inte är en spamrobot

60 000:-

Ni får ert företagsnamn publicerat, diplom, nyhetsbrev och inspirationsföreläsningar om alkoholberoende, dess konsekvenser både privat och i yrkeslivet samt om Childrens Program

Sponsorpaket 60 000:-

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Svara på nedanstående fråga för att visa att du inte är en spamrobot

100 000:-

Ni får ert företagsnamn publicerat, diplom, nyhetsbrev och inspirationsföreläsningar om alkoholberoende, dess konsekvenser privat och i yrkeslivet, anhörig och medberoendeproblematiken, samt Childrens Program.

Sponsorpaket 100 000:-

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Svara på nedanstående fråga för att visa att du inte är en spamrobot

Kontakta oss

Helén Olsson
Utbildningsledare
070-533 19 66
helen@childrensprogram.se

Lars Lewerth
projektledare
070-592 93 93
lars@childrensprogram.se

Stiftelsen Childrens Program

Postadress:
c/o Svenska Settlementförbundet
Grafikvägen 11
121 43 Johanneshov
info@childrensprogram.se