About Lars Lewerth

Alkoholexpert med tonvikt på förebyggande insatser. Ju tidigare hjälpen kommer, desto större chans till att bryta ett sjävdestruktivt beteende.