Ännu fler vill utbilda sig till nya ledare så det nu kommer en andra utbildning igång troligen förlagd till Mälardalen. ... See MoreSee Less

View on Facebook

Corona har inte fått Childrens på fall. Dock har vår utbildningssatsning när det gäller nya ledare i programmet skjutits fram till september..då hoppas vi innerligt att Norrbotten står redo och att vi kan genomföra utbildningen? Intresset har ökat från andra delar av vårt land då kursen i Norrbotten är fulltecknad. Troligen ytterligare en utbildning i Mälardalen. Intresserad? ... See MoreSee Less

View on Facebook

Fantastisk grupp på Korpberget ... See MoreSee Less

View on Facebook

Äntligen nytt datum för ledarutbildningen! Start den 1 september 2020 på Framnäs Folkhögskola.
Vi ger inte upp utan har förhoppningen att vi inte ska behöva ändra något pga Corona viruset och att läget lugnat sig till den 1 september. Childrens Program följer givetvis utvecklingen och de restriktioner som ev tillkommer eller tas bort under sommar och tidig höst.
... See MoreSee Less

View on Facebook

Vi kunde inte för allt i livet tro att vi skulle få in så många intressenter till vår första utbildning i Childrens program. Kursen som varar totalt över 6 dagar med start den 17 mars uppe i Piteå, Norrbotten. Det känns och vi upplever en stark glädje över att så många visat så stort intresse att ta familjeperspektivet på allvar, att värna om de små barnen som lever/levt i familjer där det förekommer missbruk. Det är stort att vi i lilla Sverige nu genomför för första gången i Europa en ledarutbildning som både ska certifiera ett antal människor och i förlängningen också licensiera dessa för att de på ett kraftfullt sätt ska kunna genomföra grupper i framtiden.
Eftersom den här utbildningen aldrig tidigare genomförts på våra breddgrader, blir den med handen på hjärtat en pionjärinsats där vi hoppas att den ska landa bra. Vi kommer att varva teori och praktik vilket innebär att alla deltagare kommer att utföra alla moment rent praktiskt, mot bakgrund av den forskning som programmet vilar på. utgångspunkten är den resiliensforskning(motståndskraft) som grundats av Emmy Werner, som i sin tur arbetar med att finna betingelser för ett bra liv trots att du har levt i socioekonomiska svårare miljöer, kanske under psykisk press, men där flera olika friskfaktorer spelar in för den fortsatta utvecklingen.
Målet är och förblir - fler ledare, utspridda över hela landet på sikt, så att Childrens program blir en del av den paljett av stödinsatser som de här barnen i missbruksfamiljer behöver. Vi planerar om utfallet blir gott, att under hösten erbjuda ytterligare en utbildning, som i så fall kommer att förläggas i Mälardalen.
... See MoreSee Less

View on Facebook